Een ander woord voor ammoniak is uitwerpselen en drek.
Deze kunnen afkomstig zijn van vissen, vogels, blader afval, grond, … enz.
Dit is geen meststof, wat vele mensen denken. Meststof is het eindprodukt van ammoniak na verwerking door verschillende bacterien. Wij noemen het dan nitraten.

Je bent het beste dat je ammoniak waarde van de vijver zo klein mogelijk is. Waardes groter dan 2 mg is slecht. Hierbij moet je direkt water verversen.

Een teveel aan ammoniak kan je merken als de vissen aan het oppervlak komen luchthappen. Dit gebeurt meestal ’s morgens. Reageer je niet direkt, dan is het meestal te laat en sterven ze bijna allemaal.

Hoe kan je dit vermijden ?
Zet niet te veel vissen plots in een nieuwe vijver, voorzie voldoende beluchting.
Ververs desnoods soms het water indien er geen filters zijn.
Bij filtratie, zorg je er altijd voor dat de filters reeds vuil zijn alvorens de vissen in de vijver te plaatsen.
Je kan ook filteren over zeoliet of aktieve kool. Zeker aan te raden !

Ammoniak is onzichtbaar en licht steeds op de loer. Laat hierom tijdig uw vijverwater eens testen in je vijvercenter !

Meer inlichtingen : 016/40.44.23