Zonder zuurstof is er op aarde geen leven mogelijk. Dat geldt ook voor watermilieus, dus ook voor de tuinvijver.
Vijverwater wordt op diverse manieren van zuurstof voorzien. In volgorde van belangrijkheid :

  1. Via het wateroppervlak door diffusie.
    Vooral door wind en regen bewogen water neemt veel zuurstof op uit de atmosfeer.
  2. Door groeiende onderwaterplanten.
    Vooral de zogenaamde zuurstofplanten (waterpest, hoornblad en fonteinkruid) kunnen onder de gunstige omstandigheden grote hoeveelheden produceren.
  3. Door aanwezige algen.
    Koud water kan meer zuurstof bevatten dan warmer water. De bovenste waterlagen bevatten in het algemeen meer zuurstof dan diepere waterlagen. Normaal gesproken zal er zich tijdens het groeiseizoen geen probleem voordoen met de zuurstofvoorziening.