Wat zijn de administratieve verplichtingen inzake ruimtelijke ordening bij het aanleggen van een siervijver ?

Hieronder vindt u een overzicht dat niet de ambitie heeft om volledig te zijn. Het zet de belangrijkste zaken op een rijtje.

 

In geval van twijfel : Win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.
De medewerkers van die dienst zullen u graag helpen.
Stel uw vraag aan de overheid! Surf naar www.vlaanderen.be

1. Is een vergunning nodig ?
Om een siervijver aan te leggen, is geen stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning genoemd) nodig als de siervijver aan al de volgende voorwaarden voldoet:

A) de vijver met aanhorigheden is niet groter dan 80 vierkante meter.
B) niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied gelegen zoals bv natuurgebied.
C) volledig binnen 30 meter van de woning.

Is er aan een of meer van die voorwaarden niet voldaan (bv twee vijvers van elk 42.5 vierkante meter, wat samen 85 vierkante meter is) , dan hebt u een vergunning nodig. Die vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Opgelet : van vergunning vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen zoals :

A) ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg.
B) voorschriften van verkavelingsvergunningen.

 

2. Is een architect nodig ?
Er is uiteraard geen architect nodig als u geen vergunning nodig hebt.

Er is een architect nodig als de vijver verder komt dan 30 meter van de vergunde woning, of als hij groter is dan 80 vierkante meter.

 

3. Mocht u toch via een architect werken omdat u een grotere vijver wenst dan ?

Dan zal de architect een dossier opstellen. Dit dossier zal naar de gemeente gaan.
In vele gevallen zal het schepen college vrij snel en zelfstandig een beslissing over uw aanvraag nemen.
Maar soms is een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonende bezwaar indienen. Soms moeten ook adviezen van andere administraties worden ingewonnen. Stel bv dat uw grond paalt aan een spoorweg, dan zal de gemeente het advies van de nmbs inwinnen.

De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met :

A) de eventuele bezwaren.
B) de eventuele adviezen.
C) de voorschriften van het gewestplan,bijzonder plan van aanleg en of verkaveling.
D) de mogelijke hinder voor de buurt. (privacy, inkijk,bouwdiepte, terreinbezetting,…)

Hierna krijgt u de beslissing van het schepencollege.Wordt uw aanvraag geweigerd, dan kunt u in beroep gaan bij de bestendige deputatie.
Krijgt u een stedenbouwkundige vergunning, dan kunt u beginnen te bouwen, op voorwaarde dat u binnen 25 dagen geen brief van de gemachtigde ambtenaar van stedenbouw gekregen hebt, waarmee hij de vergunning schorst. Die ambtenaar heeft immers de taak om na te kijken of de gemeente alle wetten en reglementen wel heeft gerespecteerd.

 

4. Begin van de werken.
Als u geen vergunning nodig hebt, kunt u natuurlijk zonder formaliteiten beginnen te bouwen. Als u toch een vergunning nodig hebt, vergeet dan niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn.

Hopelijk heeft u nu een beter inzicht wat wettelijk mag.
U hiermee van dienst te zijn, het professionele team van de firma Exos-Locius.

(Uittreksel van de vlaamse overheid ivm vijveraanleg.)

Stel uw vraag aan de overheid! Surf naar www.vlaanderen.be