De karbonaat hardheid,

KH-waarde genaamd, is eveneens een belangrijke factor in het vijvermilieu. De Kh-waarde wordt wel tijdelijke hardheid genoemd.Men spreekt ook wel over het zuurbindende vermogen.

Karbonaat ontstaat door binding van vrij koolzuur co2 aan calcium en/of magnesium.

Het vormt daardoor een koolzuurbron co2 voor waterplanten en algen. Wanneer het milieu voldoende co2 vrijgeeft om de behoefte voor de plantengroei te dekken, zal de kh-waarde stabiel blijven. Wanneer echter de behoefte van de planten aan co2 hoger is dan het aanbod, zal de co2 bron uit het karbonaat worden aangesproken en daalt de kh waarde.Een continu dalende tendens van de kh waarde weerspiegelt een stagnerend vijvermilieu en gaat gepaard met een oplopende ph waarde.

Bij toename van het vrije koolzuur zal daarentegen de kh waarde een stijgende tendens vertonen, en de ph zal dalen.
Dit zien we vooral in het najaar en de winter als de groei van de waterplanten afneemt. Er is dan immers een verminderende afname van co2.

Dit natuurlijk proces van koolzuurbinding voorkomt verzuring van het milieu en zorgt ervoor dat er geen zuurstof gebrek kan optreden. Overigens kan het koolzuur zich alleen maar binden, indien de gh waarde hoog genoeg is.

In nieuwe vijvers, maar ook in stagnerede vijvers, kan het nodig zijn de karbonaathardheid te verhogen.
Immers, karbonaat is een co2 bron en daarmee speciaal voor de onderwaterplanten een uitstekende groeistimulans.

Een goede Kh waarde ligt tussen 6 en 10 Dh. Ook deze waarde is met een eenvoudige Kh test te bepalen.
Een te lage waarde kan worden verhoogd met Kh-Plus.

Het verhogen van de Kh is echter alleen zinvol in het groeiseizoen.
Meer inlichtingen : 016/40.44.23