De Ph is de belangrijkste waarde binnen ons vijvermilieu.
De Ph is een waarde schaal van 0 tot 15. Hoe lager, hoe zuurder het water.
Hoe hoger hoe alkalischer het water. Alkalisch betekend teveel aan kalk.

Om nu een ideale leefomgeving voor je vissen en je biologisch vijvermilieu te garanderen zou je erop moeten toekijken dat je ph waarde tussen de 7.5° en 8.5° ligt. Onze vissen leven namelijk in zoet water.

Hoewel de ph waarde geen opgeloste stof in het water vertegenwoordigd maar veel meer een toestand aangeeft waarin het water zich bevindt, is inzicht in deze waarde van belang, vooral omdat het ons ook iets vertelt over het co2 gehalte in het water.

Wel moeten we hiervoor ook de waarde van de karbonaathardheid weten. Als beide waarden bekend zijn, kunnen we vrij nauwkeurig het vrije CO2-gehalte in mg per liter water bepalen. Voor een goede plantengroei is minimaal 5 mg CO2 per
liter vijverwater nodig. Zie hiervoor de afgebeelde grafiek.

Het in het water opgeloste CO2 is dus medebepalend voor de ph-waarde. Bij een gegeven karbonaathardheid en voldoende CO2, zal de ph-waarde relatief laag zijn; bij een zelfde kh maar onvoldoende CO5 is de ph-waarde relatief hoog.
Het CO2-gehalte is gedurende een etmaal overigens niet konstant. Het fluctueert onder invloed van dag en nacht (allimilatieproces).

Onderwaterplanten nemen met behulp van licht CO2 op en geven zuurstof af. Het CO2-gehalte vermindert derhalve naarmate de dag vordert. ’s Nachts is het proces omgekeerd : de planten nemen zuurstof op (zij het beperkt) en geven CO2 af (zij het beperkt).

Micro-organismen, de grootste producenten van CO2, produceren zowel overdag als ’s nachts. Dat betekent dat het CO2 zich ’s nachts zal ophopen en in de namiddag beduidend zal afnemen. Dit proces doet zich overigens alleen voor in goed functionerende waterpartijen, dat wil zeggen, wanneer er sprake is van een groeiend bestand onderwaterplanten en voldoende activiteit van de micro-organismen. Met de ph-waarde kunnen we dit proces controleren.

Als de ph-waarde ’s morgens vroeg relatief laag is (ph 7-8) en ’s avonds relatief hoog (ph 8-9) dan functioneert het vijvermilieu. De planten zullen goed groeien en het water zal helder zijn. Wanneer de ph echter ’s morgens en ’s avonds even hoog is (ph 9 of hoger), is er sprake van stagnatie : de onderwaterplanten groeien niet en het beeld is een vijver vol algen.

Na het groeiseizoen zal de ph-waarde dalen. De groei van waterplanten (en algen) stagneert.
Zij nemen dus geen CO2 meer op. Het CO2-gehalte in de vijver zal daardoor langzaam toenemen. Indien de gh-waarde hoog genoeg is, kan het teveel aan CO2 zich binden tot karbonaat en zal het milieu niet verzuren. De ph-waarde komt niet onder de ph 7.

Is de gh-waarde echter te laag, dan is er onvoldoende calcium aanwezig om het overtollige CO2 te binden.
Het milieu verzuurt en er treedt zuurstofgebrek op.

De ph-waarde daalt in dit geval naar waarden beneden de ph 6. Met een eenvoudige Ph-testset kan de ph-waarde heel precies bepaald worden.