De gezamelijke hardheid of GH-waarde genaamd.

De gezamelijke hardheid van het water wordt bepaald door de aanwezigheid van calcium en magnesium in het water.
Dit wordt de GH-waarde van het water genoemd en uitgedrukt in Duitse hardheidsgraden (DH). Een juiste Gh waarde (hoger dan 6° en lager dan 12°) is om diverse reden van belang. De meeste soorten vijverplanten groeien optimaal
in het middelharde water en ook de ontwikkeling en activiteit van micro-organismen is optimaal.

Bij deze waarden is ook de zuurstofvoorziening het beste gewaarborgd.

Wanneer buiten het groeiseizoen het co2 (koolstofmonoxide) aanbod stijgt, is de kans op verzuring gering.
Bij Gh waarden van 6 tot 12 DH zal het teveel aan co2 namelijk worden gebonden door het calcium.

Daardoor is er geen gevaar voor verzuring (= te lage ph) of zuurstofgebrek te duchten.

Door weersinvloeden (regen,hagel,sneeuw) en biologische processen onthardt het vijverwater voordurend.
Het is daarom wel nodig de GH waarde een 10 tal malen per jaar te controleren. In ieder geval in het voorjaar en het najaar.
De GH waarde is met een eenvoudige Gh testset te bepalen, maar het is beter deze te laten testen door een professionele specialist. Deze zal u dan bovendien kunnen helpen met het oplossen van het probleem. Mocht de Gh waarde onder de
8 Gh liggen, dan is het raadzaam de waarde met Hardheidsgraad plus te verhogen.

Meer inlichtingen : 016/40.44.23