Onder de waterplantjes verstaan we dus alle plantjes onder water en drijvend.
Bij de onderwater plantjes behoren dus eigenlijk ook de zuurstof plantjes.
Als drijvende plantjes kan je waternoot, kroosvaren, sterrekroos, waterhyacint, kikkerbeet, mosselplant, watervorkje, vlotvaren en puntkroos in onder brengen.

Daar dit dus een kleine groep is gaan we hier niet verder op in gaan.

Meer inlichtingen : 016/40.44.23 of info@exos-locius.be